On-line prijava

XXVII Regata Hrvatskih Mornara 2022
Sending
REGISTRACIJSKI LIST NAPOMENA: Uz on –line prijavu potrebno je priložiti: registracijski list,  valjanu plovidbenu dozvolu, verifikaciju za kormilara i broj vinjete, iste poslati mailom na jk.bura@gmail.com