Oglas XXV regate HM

 OGLAS JUBILARNE XXV REGATE HRVATSKIH MORNARA 

JUBILARNA XXV REGATA HRVATSKIH MORNARA 2019.
21.-22.09.2019. POSTIRA – MAKARSKA

OGLAS REGATE

1. ORGANIZATOR:
JK “BURA” Makarska, Obala K. Tomislava 23
Tel/fax +385 21 616 323, mob. 098 280 914
e – mail: jk.bura@gmail.com ; www.jkbura.hr

2. PRAVILA:
Regata će se voditi prema:
• Regatnim pravilima WS (RP), 2017-2020
• Međunarodnim pravilima za izbjegavanje sudara,
• Posebnim propisima sigurnosti za regate kategorije 4.
• Pravilniku o registraciji i verifikaciji u jedriličarstvu
• Oglasu regate,
• Uputama za jedrenje i
• Obavijestima Regatnog odbora.
3. KATEGORIJA REGATE
Regata je četvrte (4) kategorije.
4. REKLAMIRANJE
Regata je „C“ kategorije prema WS Kodeksu reklamiranja. Svaka jedrilica mora isticati reklamu prema zahtjevu
organizatora regate.
Jedrilice koji ističu reklamu svog sponzora moraju imati dopuštenje nacionalnog saveza.
5. PRAVO SUDJELOVANJA
U regati mogu sudjelovati sve jedrilice koji imaju valjanu plovidbenu dozvolu, te koje zadovoljavaju Posebne
propise sigurnosti za regate kategorije 4. WS 2017-2020. i imaju vinjetu izdanu od HJS-a za brodove pod HR
zastavom. Kormilari moraju biti verificirani kod svojih nacionalnih saveza.
6. PRIJAVE I STARTNINA
Prijave se primaju on-line, preko web stranice www.jkbura.hr, u tajništvu kluba do 20. rujna (od 9,00-11,00), u
Postirama 18:30-21:30 te 21. rujna (od 08:00-10:30) u Postirama na brodu regatnog odbora. Za prijavu potrebno
je priložiti popunjenu prijavnicu koja se može dobiti u trenutku prijave. Uz prijavnicu potrebno je priložiti valjanu
plovidbenu dozvolu, verifikaciju za kormilara i broj vinjete.
SVI UČESNICI SE OSLOBAĐAJU PLAĆANJA STARTNINE.
7. RAZVRSTANJE
Regatni odbor će prije sastanka kormilara (21. rujna u 10,30 sati), a temeljem broja prijavljenih jedrilica u
razvrstanju OPEN odlučiti o podjeli prijavljenih jedrilica u grupe prema LOA. Raspodjela po grupama neće biti
podloga za ulaganje prosvjeda. Jedrilice prijavljene u NHP razvrstanju jedriti će kao jedinstvena skupina.
8. PROGRAM I MJESTO ODRŽAVANJA
Petak 20. rujna 2019. Postira
• prihvat i registracija natjecatelja od 18:00-21:30
Subota 21. rujna 2019. POSTIRA-MAKARSKA (duljina cca 20 NM)
• sastanak kormilara u 10:30 sati
• predviđeno mjesto i vrijeme starta – POSTIRA u 12:00, obračunska udaljenost cca 20 NM
• ograničeno vrijeme 19:00 sati (cilj Makarska luka)
• večera za sudionike u 20.30 sati uz prigodni program
Nedjelja 22. rujna 2019. NAVIGACIJA OBALNO PODRUČJE MAKARSKE (duljina cca 10 nm)
• start plova u 10:00
• ograničenje do 13:00
• proglašenje pobjednika u 14:30 sa ručkom za sve sudionike
9. UPUTE ZA JEDRENJE
Upute za jedrenje biti će dostupne u vrijeme registracije sudionika. U Uputama će se definirati regatna polja.
10. SUSTAV KAZNI
Primjenit će se bodovna kazna prema pravilu 44.3
Jedrilica koja koristi motor u vremenu od signala pripreme do završetka jedrenja, a o tome ne obavijesti regatni
odbor bit će diskvalificirana za cijelu regatu bez saslušanja.
Jedrilica koja odustane od jedrenja, a o tome ne obavijesti regatni odbor što je prije moguće bit će kažnjena
sukladno odlukom protesnog odbora.
11. BODOVANJE
Primjenit će se Sustav niskih bodova iz Dodatka A
12. PRIVEZ
Sudionici regate mogu besplatno koristiti vezove u Postirama 20-21.09.2019 i u Makarskoj luci od 21.-
23.09.2019.
Svim sudionicima 25. Regate Hrvatskih Mornara, koji dolaze iz južne Dalmacije i Crne Gore a namjeravaju
sudjelovati na regati “Mrduja” 2019, mogu besplatno ostaviti svoje.jedrilice na vezu u Makarskoj luci do
04.10.2019
13. RADIO VEZA
Osim u nuždi, jedrilica ne smije dok se natječe radiom niti odašiljati, niti primati obavijesti koje nisu dostupne
svim jedrilicama. Ovo ograničenje se također primjenjuje i na mobilne telefone.. Službeni kanal regate je VHF 72
14. NAGRADE
Ukupni pobjednik regate kao najbolje plasirani brod dobiva prelazni pokal pokrovitelja regate i pokal u trajno
vlasništvo, a Pobjednici po skupinama dobivaju pokale za prvo, drugo i treće mjesto.
Ukupni pobjednik regate kao najbolje plasirani brod u NHP razvrstanju dobiva prelazni pokal pokrovitelja regate
I pokal u trajno vlasništvo.
15. ODRICANJE ODGOVORNOSTI
Natjecatelji sudjeluju u regati u potpunosti na osobni rizik. (Pravilo 4.) Organizator neće prihvatiti nikakvu
odgovornost za pretrpjele materijalne štete ili osobne ozljede u vezi ili prije, za vrijeme, ili nakon regate.
Organizacijski odbor