Oglas regate

KVALIFIKACIJSKA REGATA ZA KLASU OPTIMIST-ZONA JUG

Makarska, 22.03. – 24.03.2024. 

 

OGLAS REGATE “Kup Makarske” 2024

 

 1. PRAVILA
 • Regata će se jedriti prema pravilima definiranim u Pravilima jedriličarskih natjecanja 2021. – 2024.

(Regatnim pravilima – RRS), Pravilima klase optimist. U slučaju nesuglasja između pravila prevladavaju

Upute za jedrenje.

 • Natjecatelji moraju kod prijave dostaviti Odobrenje HJS-a ili Nacionalnog saveza za isticanje reklama. Svaka

jedrilica mora isticati reklamu prema zahtjevu organizatora regate.

 • Natjecatelji moraju udovoljavati WS-ovom Kodeksu prava sudjelovanja. Prilikom prijave može se tražiti dokaz

udovoljavanju Kodeksu.

 1. PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA
 • Pravo sudjelovanja imaju jedriličari koji su verificirani pri svom nacionalnom savezu, rođeni 2008. godine i mlađi.
 • Na regati mogu sudjelovati jedrilice klase Optimist koje su u skladu s pravilima Klase Optimist.
 • Prijave izvršiti na linku prijave: https://www.jkbura.hr/kup-makarske-2024/

najkasnije do 20.03.2024. Organizator zadržava pravo primanja naknadnih prijava uz dvostruku startninu.

 • Potvrda prijave 21.03.2024. od 17:00 – 20:00 sati
 • Oglasna ploča biti će SAMO u elektronskom obliku na stranicama kluba. Svaki je natjecatelj odgovoran obavještavati se putem web oglasne ploče.
 • Upute za jedrenje se sastoje od uputa u Dodatku S (RRS), Standardne upute za jedrenje te Dopunskih uputa koje će biti objavljene na službenoj oglasnoj ploči.
 1. STARTNINE
 • Startnina iznosi: OPTIMIST = 14 € po natjecatelju, uplatiti na žiro račun : otvoren kod OTP banke d.d. SWIFT/BIC: OTPVHR2X, IBAN: HR4424070001100580758 , s opisom plaćanja: startnina za regatu“ Kup Makarske 20204“
 1. RASPORED
 • Obavezna registracija će biti 21.03.2024. od 17 do 20 sati, u uredu tajništva JK Bura.
 • Datumi natjecanja će biti 22. 23. 24., 03.2024.
 • Start prvog jedrenja predviđen je u petak, 22.03.2024. u 11:00 sati. Predviđena su 3 jedrenja na dan, posljednjeg dana predviđenog za natjecanje nijedan signal upozorenja neće se dati nakon 16:00h. Ukoliko do 16:00h ne budu kompletirana jedrenja za valjanost serije, signal upozorenja se može dati sve dok se ne kompletira serija ali ne kasnije od 17:00h.
 1. PREMJERAVANJA 
 • Svaka jedrilica mora predočiti valjanu svjedodžbu premjeravanja.
 1. KURSOVI
 • Jedrit će se trapezoidni kursovi.
 1. BODOVANJE
 • Predviđeno je ukupno 9 jedrenja. Tri jedrenja je potrebno dokončati za valjanost serije. Kada se dokonča manje od 4 jedrenja, bodovi serije jedrilice bit će zbroj njenih bodova u svim jedrenjima.
 • Regatno polje biti će smješteno u Makarskom akvatoriju.
 1. RADIO VEZA
 • Osim u nuždi, jedrilica ne smije dok se natječe niti odašiljati glasovne ili podatkovne obavijesti, niti primati glasovne ili podatkovne obavijesti koje nisu dostupne svim jedrilicama.
 1. NAGRADE
 • Nagradit će se:

prva tri natjecatelja u ukupnom poretku

prve tri natjecateljice u ukupnom poretku

prva tri natjecatelja i natjecateljice u konkurenciji do 12 godina

Organizator zadržava pravo proširiti fond nagrada.

 1. ODRICANJE ODGOVORNOSTI
 • Natjecatelji sudjeluju u regati u potpunosti na vlastiti rizik. Vidjeti RRS 4 , odluka o natjecanju. Organizator

neće prihvatiti nikakvu odgovornost za pretrpjele materijalne štete ili osobne ozljede ili smrt u vezi ili prije,

za vrijeme ili nakon regate.

 1. DODATNE OBAVIJESTI

 https://www.jkbura.hr/kup-makarske-2024/

 • Za dodatne obavijesti kontaktirajte nas putem e-maila na jk.bura@gmail.com ili na broj mobitela +38598280914 (Prvenko Bušelić)
 1. PRAVO KORIŠTENJA FOTOGRAFIJA I VIDEO MATERIJALA
 • Sudionici daju puno pravo i dozvolu organizatoru i sponzoru regate da mogu raspolagati i/ili objavljivati u elektronskim medijima na bilo koji način, bilo fotografije ili snimljeni materijal osoba ili jedrilica tijekom regate, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, TV reklame i sve što se može koristiti za vlastite potrebe ili za izdavaštvo, oglašavanje i promotivne materijale.