Otvoreno Prvenstvo Hrvatske 2017

J.K.”Bura” u suradnji sa turističkom agencijom “Sol Tourism”, osigurala je povoljnije cijene smještaja-Hotel Miramare u Makarskoj(puni pansion od 29€). Za sve informacije molimo kontaktirajte gosp. Danijelu Vareninu

Tel:+385912674837;  e-mail: danijela.varenina@sol.hr; web: www.sol.hr 

 

S.C. “Bura” in cooperation with tourist agency “Sol Tourism”, provided discount prices of accommodation-Hotel Miramare in Makarska(full board from 29€). For all information please contact mrs. Danijela Varenina  Tel:+385912674837;  e-mail: danijela.varenina@sol.hr; web: www.sol.hr 

 

Dokumenti / Documents:

 

  Startna Lista / Start List Laser 4.7    

 Startna Lista / Start List 420   

  Startna Lista / Start List Finn   

  Startna Lista / Start List Laser   

  Startna Lista / Start List Laser Radial

  Startna Lista / Start List RS:X

 Upute za jedrenje

 Sailing instructions

 OPH2017  Oglas Regate

 OPH2017  Notice of Race

 Entry Fees Payment instructions

 

Obavijest / Notice:

Oglas regate / Notice of race:

OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE ZA SENIORE I JUNIORE (do 21) U OLIMPIJSKIM KLASAMA: 470, 49er, 49er FX, Finn, Laser, Laser radialW, RSX

OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE ZA SENIORE I JUNIOREU KLASAMA: Laser Radial, 420, Laser Radial(do 19), 420 (do 19), Laser 4.7 (do 18), Techno 293 (do 17)

Makarska, 25. – 29. Listopad 2017.

1. ORGANIZATOR
Hrvatski jedriličarski savez – www.hjs.hr i Jedriličarski klub Bura – Makarska www.jkbura.hr

2. PRAVILA
Regata će se voditi prema pravilima kako su definirana Pravilima jedriličarskih natjecanja.

3. REKLAMIRANJE
Jedrilice moraju isticati reklame koje odabere i dostavi organizator.

4. PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA
4.1.Na regati mogu sudjelovati svi jedriličari/ke koji su verificirani kod svojih nacionalnih
saveza.
4.2.Jedriličari/ke s pravom sudjelovanja moraju se prijaviti na prvenstvo isključivo
ispunjavanjem online obrasca Prijave i uplatom startnine na
IBAN:HR9423300031100137964, do 20. listopada 2017.
4.3.Prijave za koje nije uplaćena startnina neće se prihvatiti.
4.4.Svi prijavljeni jedriličari/ke po dolasku moraju se registrirati u regatnom uredu.
4.5.Naknadne prijave mogu biti prihvaćene uz dvostruku startninu.

5. STARTNINE

5.1                      Startnine                   Kasne startnine

Klasa                    (do 20.10.)                     (od 20.10.)

RS:X                      200,00 kn                      400,00 kn
Laser                    200,00 kn                      400,00 kn
Laser radial         200,00 kn                      400,00 kn
Finn                      200,00 kn                       400,00 kn
470                       400,00  kn                      800,00 kn

49er                     400,00  kn                      800,00 kn
49erFX                 400,00  kn                      800,00 kn
Techno293         150,00  kn                      300,00 kn
Laser4.7              150,00  kn                      300,00 kn
420                       300,00 kn                       600,00 kn

5.2 U slučaju ne dolaska takmičara startnina neće biti vraćena

6. RASPORED
6.1. Registracija natjecatelja biti će 25.listopada.2017.od 14:00 do 20:00 sati.
6.2. Datumi natjecanja su 26.-29.listopad 2017.
6.3. Za klase 470, 420, Finn, Laser, LaserRadial, i Laser4.7 predviđeno je 7 jedrenja.
6.4. Za klase 49er, 49erFX, RS:X i Techno293 predviđeno je 11 jedrenja.
6.5. Vrijeme signala upozorenja prvog jedrenja je 12:00 sati.

7. PREMJERAVANJA
Svaka jedrilica mora predočiti valjanu svjedodžbu premjeravanja.

8. UPUTE ZA JEDRENJE
Upute za jedrenje biti će dostupne prilikom registracije.

9. MJESTO ODRŽAVANJA
Jedriličarski klub Bura Makarska. Mapa regatnim područjem biti će objavljena na web
stranici kluba.

10. KURSEVI
Jedriti će se trapez i štap kursevi.

11. BODOVANJE

(a)Kada se završi manje od 4 jedrenja, bodovi serije jedrilice bit će zbroj njezinih bodova u
svim jedrenjima.
(b)Kada se završi od 4 do 7 jedrenja, bodovi serije jedrilice biti će zbroj njezinih bodova u
svim jedrenjima isključujući njezine najlošije bodove.
(c)Kada se završi 11 ili više jedrenja, bodovi serije jedrilice bit će zbroj njezinih bodova u
svim jedrenjima isključujući dva najlošija jedrenja.

12. RADIO VEZA
Jedrilica ne smije dok se natječe radiom niti odašiljati, niti primati obavijesti koje nisu
dostupne svim jedrilicama. Ovo ograničenje se također primjenjuje na mobilne telefone.

13. NAGRADE
13.1. Za otvoreno Prvenstvo Hrvatske organizator će nagraditi najbolje plasirane posade
13.2. HJS će dodijeliti naslove i medalje za Prvenstvo Hrvatske.
13.3. Prvoplasirana posada u svakoj klasi stječe naslov"Prvak Hrvatske".
13.4. Naslovi i medalje se neće dodijeliti ako se održi manje od 3 jedrenja i ako nisu
zadovoljeni slijedeći kriteriji nastupa:
a)Naslov nacionalnog prvaka dodjeljuje se uz minimalni uvjet nastupa najmanje tri jedriličara
iz dva kluba ili tri posade iz tri različita kluba. U tom slučaju proglašava se samo prvak koji
dobiva titulu prvaka Hrvatske. Za drugo i treće mjesto se ne dijele medalje.
b)U slučaju četiri jedriličara ili posade iz tri različita kluba dodjeljuje se titula prvaku i vice
prvaku Hrvatske. Za treće mjesto se ne dijele medalje.
c)Komplet medalja za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto dijeli se kada su zadovoljeni uvjeti
o minimalnom nastupu 5 jedriličara ili posada iz tri različita kluba.

14. DODATNE OBAVIJESTI
Za dodatne obavijesti možete kontaktirati Ured HJS-a tel: 021 345 788,
e -mail: jk.bura@gmail.com

_________________________________________________________________________________ 

Notice of Race

OPEN CROATIAN SENIOR AND JUNIOR (U21) CHAMPIONSHIP FOR OLYMPIC CLASSES 470, 49er, 49er FX, Finn, Laser, Laser radialW, RSX

OPEN  CROATIAN SENIOR AND JUNIOR CHAMPIONSHIP FOR CLASSES Laser Radial, 420, Laser Radial(U19), 420 (U19), Laser 4.7 (U18), Techno 293 (U17)

Makarska, 25. – 29. October 2017.

 1. ORGANIZER

Croatian sailing federation – www.hjs.hr and Sailing club „Bura“- Makarska www.jkbura.hr

2. RULES

The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing and class rules.

3. ADVERTISING

Boats may be required to display advertising chosen and supplied by the organizing authority

4. ELIGIBILITY AND ENTRY

4.1 Regatta is open to all sailors who are registered within national sailing federation.

4.2 Eligible sailors may enter by completing on-line registration and by paying required entry

fee, to the bank account of Sailing club „Bura“-Makarska: IBAN:HR9423300031100137964

SWIFT: SOGEHR22  by 20. October 2017.

4.3 Entries without entry fee payment will not be accepted.

4.4 Sailors are required to register on site in regatta office.

4.5 Late entries(after 20th October 2017) will be accepted with double entry fee.

5. ENTRY FEES

Required entry fees are as follows:

5.1   Entry fees

Class:    
RS:X    30,00 €
Laser    30,00 €
Laser radial    30,00 €
Finn    30,00 €
470    40,00 €
49er    40,00 €
49erFX    40,00 €
     
Techno 293    30,00 €
Laser4.7    30,00 €
420    40,00 €
     

5.2 Entry fees will not be refunded in cases of non‑appearance

6. SCHEDULE

6.1. Registration will be 25. October .2017. from 14:00hrs – 20:00hrs

6.2. Dates of racing are 26th , 27th , 28th and 29th October 2017

6.3. For each class seven (7) races are scheduled except for 49er, 49erFX, RS:X and Techno 293 eleven (11) races are scheduled

6.4  The scheduled time of the warning signal for the first race is 12:00 hrs

7. MEASUREMENTS

Each boat shall produce a valid measurement certificate.

8. SAILING INSTRUCTIONS

Sailing instructions will be available on registration.

9. VENUE

Sailing club „Bura“- Makarska. Map of sailing area will be available on web site jkbura.hr

10. THE COURSES

Trapezoid and windward-leeward courses will be sailed.

 11. SCORING

(a)When fewer than 4 races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores.

(b)When fewer than 4 races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores.

(c)When 11 or more races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores excluding her two worst scores.

12. RADIO COMMUNICATION

A boat shall neither make radio transmissions while racing nor receive radio communications not available to all boats. This restriction also applies to mobile phones

13. PRIZES

Prizes will be given for first three crews in each class.

14. ADDITIONAL INFORMATIONS

For all other information’s please contact Croatian Sailing Federation, phone: +385 21 345 788, e-mail: hjs@hjs.hr or Sailing club „Bura“-Makarska e -mail: jk.bura@gmail.com 

15. DISCLAIMER OF LIABILITY

Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See rule 4, Decision to Race. The organizing authority will not accept any liability for material damage or personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, during, or after the regatta.