Oglas regate/Notice of race

Kup Makarske 2023

KVALIFIKACIJSKA REGATA ZA KLASU OPTIMIST-ZONA JUG

Makarska, 31.03. – 02.04.2023.

 

Oglas regate/ Notice of race 

 1. PRAVILA
 • Regata će se jedriti prema pravilima definiranim u Pravilima jedriličarskih natjecanja 2021. – 2024.(Regatnim pravilima – RRS), Pravilima klase optimist. U slučaju nesuglasja između pravila prevladavaju
 • Upute za jedrenje.
 • Natjecatelji moraju kod prijave dostaviti Odobrenje HJS-a ili Nacionalnog saveza za isticanje reklama. Svaka jedrilica mora isticati reklamu prema zahtjevu organizatora regate.
 • Natjecatelji moraju udovoljavati WS-ovom Kodeksu prava sudjelovanja. Prilikom prijave može se tražiti dokaz udovoljavanju Kodeksu.

 

 1. PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA
 • Pravo sudjelovanja imaju jedriličari koji su verificirani pri svom nacionalnom savezu, rođeni 2008. godine i mlađi.
 • Na regati mogu sudjelovati jedrilice klase Optimist koje su u skladu s pravilima Klase Optimist.
 • Prijave izvršiti na linku prijave: https://www.jkbura.hr/kupmakarske2023 najkasnije do 29.03.2023. Organizator zadržava pravo primanja naknadnih prijava uz dvostruku startninu.
 • Potvrda prijave 30.03.2023. od 17:00 – 20:00 sati
 • Oglasna ploča biti će samo u elektronskom obliku na stranicama kluba. Svaki je natjecatelj odgovoran obavještavati se putem web oglasne ploče.
 • Upute za jedrenje se sastoje od uputa u Dodatku S (RRS), Standardne upute za jedrenje te Dopunskih uputa koje će biti objavljene na službenoj oglasnoj ploči.

 

 1. STARTNINE
 • Startnina iznosi: OPTIMIST = 14 € po natjecatelju, uplatiti na žiro račun : otvoren kod OTP banke d.d. SWIFT/BIC: OTPVHR2X, IBAN: HR4424070001100580758, s opisom plaćanja: startnina za regatu“ Kup Makarske 2023“

 

 1. RASPORED
 • Obavezna registracija će biti 30.03.2023. od 17 do 20 sati, u Regatnom uredu/tajništva JK Bura.
 • Datumi natjecanja će biti 31.03., 01. i 02.04.2023.
 • Start prvog jedrenja predviđen je u petak, 31.03.2023. u 11:00 sati. Predviđena su 3 jedrenja na dan, posljednjeg dana predviđenog za natjecanje nijedan signal upozorenja neće se dati nakon 16:00h. Ukoliko do 16:00h ne budu kompletirana jedrenja za valjanost serije, signal upozorenja se može dati sve dok se ne kompletira serija ali ne kasnije od 17:00h.

 

 1. PREMJERAVANJA
 • Svaka jedrilica mora predočiti valjanu svjedodžbu premjeravanja.

 

 1. KURSOVI
 • Jedrit će se trapezoidni kursovi.

 

 1. BODOVANJE
 • Predviđeno je ukupno 9 jedrenja. Tri jedrenja je potrebno dokončati za valjanost serije. Kada se dokonča manje od 4 jedrenja, bodovi serije jedrilice bit će zbroj njenih bodova u svim jedrenjima.
 • Regatno polje biti će smješteno u Makarskom akvatoriju.

 

 1. RADIO VEZA
 • Osim u nuždi, jedrilica ne smije dok se natječe niti odašiljati glasovne ili podatkovne obavijesti, niti primati glasovne ili podatkovne obavijesti koje nisu dostupne svim jedrilicama.

 

 1. NAGRADE
 • Nagradit će se:
 • prva tri natjecatelja u ukupnom poretku,
 • prve tri natjecateljice u ukupnom poretku,
 • prva tri natjecatelja i natjecateljice u konkurenciji do 12 godina
 • Organizator zadržava pravo proširiti fond nagrada.

 

 1. ODRICANJE ODGOVORNOSTI
 • Natjecatelji sudjeluju u regati u potpunosti na vlastiti rizik. Vidjeti RRS 4 , odluka o natjecanju. Organizator neće prihvatiti nikakvu odgovornost za pretrpjele materijalne štete ili osobne ozljede ili smrt u vezi ili prije, za vrijeme ili nakon regate.

 

 1. DODATNE OBAVIJESTI
 • Oglasna ploča bit će isključivo u elektronskom obliku, na web stranici regate http://www.jkbura.hr/kupmakarske2023/
 • Za dodatne obavijesti kontaktirajte nas putem e-maila na jk.bura@gmail.com ili na broj mobitela +385 99 7648 850 (Josip Krtalić)

 

 1. PRAVO KORIŠTENJA FOTOGRAFIJA I VIDEO MATERIJALA
 • Sudionici daju puno pravo i dozvolu organizatoru i sponzoru regate da mogu raspolagati i/ili objavljivati u elektronskim medijima na bilo koji način, bilo fotografije ili snimljeni materijal osoba ili jedrilica tijekom regate, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, TV reklame i sve što se može koristiti za vlastite