Kup Makarske 2023: Upute za jedrenje

Kup Makarske 2023

KVALIFIKACIJSKA REGATA ZA KLASU OPTIMIST-ZONA JUG

Makarska, 31.03. – 02.04.2023.

Kvalifikacijska regata

zaklasu Optimist – zona jug

 

Makarska, 31.03.-02.04.2023.

 

KRATICE SP – Pravila za koje Regatni odbor može primijeniti standardnu kaznu bez saslušanja

DP – Pravila za koje su kazne diskrecijsko pravo Odbora za prosvjede

1 PRAVILA

1.1 Regata će se voditi prema pravilima kako su definirana u Pravilima jedriličarskih natjecanja (Regatnim pravilima).

1.2 Pravilo natjecanja 61.1 ‘Obavještavanje prosvjedovanika’ se mijenja kako slijedi: (a) Dodati pravilu 61.1(a) ‘Jedrilica koja prosvjeduje mora obavijestiti regatni odbor o jedrilici/ama protiv kojih prosvjeduje na ciljnoj liniji odmah po završavanju

1.3 Pravilo natjecanja 40 i preambula Dijela 4 se mijenja kako slijedi: (a) [DP] Prva rečenica pravila 40 se briše i mijenja se kako slijedi: “Svaki natjecatelj mora nositi osobno sredstvo plovnosti (PFD) u skladu s pravilom klase 4.2(a), propisno osigurano sve vrijeme na vodi osim dok nakratko mijenjaju ili prilagođavaju odjeću.” (b) Dodati preambuli Dijela 4, nakon ‘natječu’ “, osim pravila 40 uz promjene prema uputi 1.4 (a)

2 PRIOPĆENJA NATJECATELJIMA

Priopćenja natjecateljima objavit će se na službenoj oglasnoj ploči online

https://www.jkbura.hr/kupmakarske2023/oglasna-ploca-notice-board/

Obrasci za natjecatelje će biti dostupni u regatnom uredu JK BURA.

RRS web stranica se neće koristiti!

 

3 IZMJENE U UPUTAMA ZA JEDRENJE

Bilo koja izmjena uputa za jedrenje objavit će se prije 09:00 sati dana kada se primjenjuje, osim što će se bilo koja izmjena rasporeda natjecanja (jedrenja) objaviti prije 19:00 sati dana prije nego se primjenjuje.

4 SIGNALI NA KOPNU

4.1 Signali na kopnu isticat će se na na jarbolu ispred prostorija JK Bura 

4.2 [NP][DP] Zastava D uz jedan zvučni signal znaci “Signal upozorenja dat će se najranije 45 minuta nakon isticanja zastave D.”

4.3 Kada je vizualni signal istaknut iznad zastave flote(a), taj signal se primjenjuje samo na tu flotu(e). Ovo mijenja preambulu Signali natjecanja.

4.4 Zastava “B” znači “Primjenjuje se uputa 18.3”

5 RASPORED I FORMAT NATJECANJA (JEDRENJA)

5.1 Datumi natjecanja (jedrenja): Datum Klasa Optimist

31.03.2023. natjecanje 01.04.2023. natjecanje 02.04.2023. natjecanje

5.2 Broj natjecanja (jedrenja): 3 jedrenja dnevno.  Dnevno će se moći jedriti jedno natjecanje (jedrenje) više, pod uvjetom da nijedna klasa nema više od jednog natjecanja (jedrenja) povrh predviđenih i da je izmjena u skladu s uputom 3.

5.3 Vrijeme signala upozorenja prvog natjecanja (jedrenja) svakog dana natjecanja je 11:00.

5.4 Narančasta zastava linije starta uz jedan zvuk istaknut će se najmanje pet minuta prije signala upozorenja upozoravajući time jedrilice da će uskoro započeti sljedeće natjecanje (jedrenje) ili slijed natjecanja (jedrenja).

 5.5 Posljednjeg dana regate nijedan signal upozorenja neće se dati nakon 16:00 uz mogućnost primjene točke 4.5 Oglasa za regatu.

6 ZASTAVE KLASA

 Zastava klase optimist

7 PODRUCJE NATJECANJA

Priloženi Dodatak 3 prikazuje područje natjecanja.

8 KURSOVI

Skice u priloženom dodatku 2 prikazuju kursove, uključujući približne kutove između stranica, redoslijed kojim se oznake prolaze i stranu s koje se ostavljaju.

9 OZNAKE

9.1 Oznake 1, 2, 3P i 3S bit će crvene cilindrične oznake

9.2 Nove oznake, kako je predviđeno uputom 12.1, bit će crvene okrugle oznake

9.3 Oznake starta bit će brodovi regatnog odbora

9.4 Oznake cilja biti će brod regatnog odbora i crvena cilindrična oznaka.

9.5 Brod regatnog odbora koji signalizira izmjenu stranice kursa je oznaka prema uputi 12.2.

10 PODRUCJA KOJA SU ZAPREKE

Nema područja određenih kao zapreke

11 STARTANJE

11.1 Linija starta bit će između štapova s istaknutim narančastim zastavama na oznakama starta.

11.2 Jedrilica koja ne starta u roku od 4 minuta nakon svojeg signala starta bodovat će se “Nije startala” bez saslušanja. Ovo mijenja pravilo A4.

12 IZMJENA POLOŽAJA SLJEDEĆE STRANICE KURSA

12.1 Da bi izmijenio položaj sljedeće stranice kursa, regatni odbor će postaviti novu oznaku (ili premjestiti liniju cilja) i ukloniti izvornu oznaku čim je prije moguće. Kada se u sljedećoj izmjeni kursa nova oznaka zamijeni, zamijenit će se izvornom oznakom.

12.2 Osim kod prolaza, jedrilice moraju proći između broda regatnog odbora koji signalizira izmjenu sljedeće stranice kursa i oznake u blizini, ostavljajući oznaku lijevo i brod regatnog odbora desno. Ovo mijenja pravilo 28.

13 CILJ

Linija cilja bit će između štapa s istaknutom plavom zastavom na oznaci cilja na desnom kraju i oznake cilja na lijevom kraju.

14 SUSTAV KAZNI

14.1 Kazne za prekršaj Pravila klase, Uputa za jedrenje označenih [SP] će biti Standardne kazne [SP] bez saslušanja čime se mijenja pravilo RRS 63.1 i mogu također biti manje od diskvalifikacije.

14.2 Primjenjuje se Dodatak P

14.2 Pravilo P2.3 se ne primjenjuje i pravilo P2.2 se mijenja tako da se primjenjuje na bilo koju kaznu nakon prvog prosvjeda.

15 VREMENSKA OGRANICENJA

15.1  Jedrilice koje ne uspiju završiti u roku od 20 minuta nakon što prva jedrilica odjedri kurs i završi bodovat će se DNF (Nisu završile) bez saslušanja. Ovo mijenja pravila 35, A4 i A5.

16 PROSVJEDI I ZAHTJEVI ZA ISPRAVAK

16.1 Obrasci za prosvjede dostupni su u RO. Prosvjedi i zahtjevi za ispravak ili ponovno otvaranje saslušanja se moraju tamo dostaviti do odgovarajućeg vremenskog ograničenja.

16.2 Vremensko ograničenje za prosvjede je 60 minuta od kasnije od dviju mogućnosti: nakon završetka posljednje jedrilice u posljednjem natjecanju (jedrenju) toga dana ili nakon što regatni odbor signalizira da nema više natjecanja toga dana.

16.3 Priopćenja će se objaviti najkasnije 30 minuta nakon vremenskog ograničenja za prosvjede obavještavajući natjecatelje o saslušanjima u kojima su oni stranke ili su imenovani kao svjedoci. Saslušanja će biti u Uredu odbora za prosvjede smještenom u Regatnom uredu ili kako je naznačeno na oglasnoj ploči, s početkom u vrijeme objave. Saslušanja neće počinjati nakon 21:00.

16.4 Priopćenja o prosvjedima regatnog odbora ili odbora za prosvjede objavit će se kao obavijest jedrilicama prema pravilu 61.1(b).

16.5 Prema uputi 14.3 objavit će se popis jedrilica koje su kažnjene za prekršaj pravila 42.

16.6 Prekršaji uputa označenih sa [NP] neće biti temelj za prosvjed neke jedrilice. Ovo mijenja pravilo 60.1(a). Kazne za ove prekršaje mogu biti manje od diskvalifikacije ako odbor za prosvjede tako odluci.

16.7 Posljednjeg dana predviđenog za natjecanje ili posljednji dan kvalifikacijske serije zahtjev za ponovno otvaranje saslušanja mora se dostaviti (a) do vremenskog ograničenja za prosvjede ako je stranci koja zahtijeva odluka priopćena prethodnog dana; (b) najkasnije 30 minuta nakon što je stranci koja zahtijeva odluka priopćena tog dana. Ovo mijenja pravilo 66.

16.8 Posljednjeg dana predviđenog za natjecanje ili posljednji dan kvalifikacijske serije zahtjev za ispravak temeljen na odluci odbora za prosvjede mora se dostaviti najkasnije 30 minuta nakon objave odluke. Ovo mijenja pravilo 62.2.

17 BODOVANJE

17.1 3 natjecanja (jedrenja) je potrebno dogotoviti za valjanost serije

17.2 (a) Kada se dogotovi manje od 4 natjecanja (jedrenja), bodovi serije jedrilice bit će zbroj njezinih bodova u svim natjecanjima (jedrenjima). (b) Kada se dogotovi 4 ili više natjecanja (jedrenja), bodovi serije jedrilice biti će zbroj njezinih bodova u svim natjecanjima (jedrenjima) isključujući njezine najlošije bodove.

17.4 Da bi zatražila ispravak pogreške u objavljenim rezultatima jedrenja ili serije, jedrilica treba ispuniti obrazac za ispravak plasmana dostupan  u RO.

18 PROPISI SIGURNOSTI[DP][NP]

18.1 Svaki dan natjecanja Treneri ili Vođe ekipa moraju obavijestiti Regatni ured, prije nego je D zastava istaknuta, o jedrilicama koje se ne namjeravaju natjecati tog dana.[NP]

18.2 Jedrilica koja se povuče iz natjecanja (jedrenja) mora obavijestiti o tome regatni odbor čim je prije moguće.

18.3 Kada je zastava B istaknuta na kopnu svaki Trener ili Vođa ekipe treba potpisati listu u Regatnom uredu do isteka 30 minuta od isticanja zastave kako bi naznačio da su se svi članovi ekipe vratili na kopno. Zastava B će se istaknuti kada posljednja jedrilica dovrši posljednje jedrenje u tom danu ili kad se regata prekine. Svi članovi ekipe mogu biti kažnjeni prema diskrecijskoj odluci odbora za prosvjede u svakom jedrenju na dan u kojem je Trener ili Vođa ekipe propustio udovoljiti ovoj uputu. Ovo mijenja pravilo 63.1

18.4 Natjecatelji koji trebaju pomoć trebaju signalizirati svirkom ili mahanjem veslom ili jednom rukom. Regatni odbor zadržava pravo pružiti pomoć natjecateljima koji prema njihovom mišljenju zahtijevaju pomoć, bez obzira na želje natjecatelja. Ovo ne može biti temelj za ispravak plasmana. Ovo mijenja pravilo 62.1(a).

18.5 Kada Regatni odbor istakne zastavu V s ponovljenim zvučnim signalima, svi službeni brodovi i brodice podrške moraju pratiti upute za traženje i spašavanje na VHF kanalu regatnog odbora.

19 ZAMJENA OPREME[NP] [DP]

19.1 Neće se dopustiti zamjena oštećene ili izgubljene opreme bez ovlaštenja regatnog odbora. Zahtjevi za zamjenu moraju se uputiti odboru u prvoj mogućoj prigodi.

 19.2 Zamjena oštećene opreme može se odobriti samo ako se odgovarajući obrazac ispuni a Odbor za premjeravanje pregleda oštećenu i zamjenska oprema

19.3 Ako se zamjena izvrši na moru između jedrenja, po završetku natjecanja tog dana treba predočiti Odboru za premjeravanje oštećenu i zamjensku opremu. Zamjena je moguća samo uz naknadno odobrenje regatnog odbora.

20 OPREMA I PROVJERE IZMJERA

Jedrilica ili oprema mogu se pregledati u bilo koje vrijeme udovoljavaju li pravilima klase ili uputama za jedrenje. Nadzornik opreme regatnog odbora ili premjerač može na vodi jedrilicu smjesta uputiti u određeni prostor za pregled.

21 SLUŽBENI BRODOVI

 Službeni brodovi bit će označeni kako slijedi: Odbor za prosvjede: bijela zastava sa slovima “Jury”. Premjerač: bijela zastava sa slovom “M”

22 BRODOVI PODRŠKE[NP][DP]

22.1 Vođe momčadi, treneri i drugo osoblje podrške ne smiju biti u područjima gdje se jedrilice natječu ili će se natjecati od vremena isticanja narančaste zastave dok sve jedrilice u svim flotama u tom natjecanju(jedrenju) ne završe ili se ne povuku ili regatni odbor ne signalizira odgodu, opći opoziv ili prekid. Kako bi mogli promatrati natjecanje, brodice podrške se mogu kretati od zavjetrine prema privjetrini na dovoljnoj udaljenosti od granice izuzimanja, približno 100 metara od područja kursa. Brodice podrške se mogu , nakon posljednjeg starta jedrenja, kretati između područja čekanja i područja završavanja kroz centralni kanal (vidi skicu u Dodatku 2). Ukoliko područje čekanja nije označeno posebnim oznakama određeno je teoretskom linijom u zavjetrini i paralelnom sa startnom linijom na udaljenosti od 100 metara od krajeva startne linije. Kada regatni odbor ili član odbora za prosvjede zatraži od brodice podrške da poveća udaljenost od područja kursa, ona to mora odmah napraviti.

23 ODLAGANJE OTPADA [NP][DP]

Otpad se može ostaviti na brodovima podrške i službenim brodovima.

24 SMJEŠTAJ [NP][SP]

Jedrilice se moraju biti na dodijeljenim mjestima dok su na parkiralištu.

25 RADIO VEZA[NP][DP]

Osim u nuždi, jedrilica ne smije dok se natječe radiom niti odašiljati, niti primate obavijesti koje nisu dostupne svim jedrilicama. Ovo ograničenje se također primjenjuje na pokretne telefone.

26 NAGRADE

Nagrade će se dodijeliti kako je predviđeno Oglasom regate.

27 ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Natjecatelji sudjeluju u regati u potpunosti na osobni rizik. Vidjeti pravilo 4, Odluka o natjecanju. Organizator neće prihvatiti nikakvu odgovornost za pretrpjele materijalne štete ili osobne ozljede ili smrt u vezi ili prije, za vrijeme, ili nakon regate.

28 PRAVO NA KORIŠTENJE SNIMLJENOG MATERIJALA

Svaki natjecatelj koji sudjeluje na ovoj regati automatski daje, vremenski neograničeno, pravo organizacijskom odboru i sponzorima regate na izradu, upotrebu i prikazivanje prema vlastitom nahođenje svih snimki, fotografija i snimljenih televizijskih i ostalih prikazivanja njega ili nje za vrijeme regate, i svih njegovih ili njenih materijala vezanih za regatu, bez naknade. .

29 RAZNO[NP][DP]

Potrebno je se pridržavati svih uputa organizatora objavljenih na oglasnoj ploči u svezi s provedbom mjera prilikom održavanja športskih natjecanja na otvorenom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatak 1

Dodatak 2

KURS JEDRENJA: