Oglas regate/Notice of race

OGLAS REGATE “Kup Makarske” 2021

 

 • Regata će se jedriti prema pravilima definiranim u Pravilima jedriličarskih natjecanja 2021. – 2024. (Regatnim pravilima – RRS), Pravilima klase optimist. U slučaju nesuglasja između pravila prevladavaju Upute za jedrenje.
 • Natjecatelji moraju kod prijave dostaviti Odobrenje HJS-a ili Nacionalnog saveza za isticanje reklama. Svaka jedrilica mora isticati reklamu prema zahtjevu organizatora regate.
 • Natjecatelji moraju udovoljavati WS-ovom Kodeksu prava sudjelovanja. Prilikom prijave može se tražiti dokaz o udovoljavanju Kodeksu.
 • Prijave izvršiti na linku prijave: http://jkbura.hr/izborna-regata-kup-makarske21/ najkasnije do 05.05.2021. COVID PLF obrasce osobno dostaviti Organizatoru najkasnije do 07.05.2021. u 09:00 sati. Potrebno ispuniti prijavnicu i za sve prateće osobe. Organizator zadržava pravo primanja naknadnih prijava uz dvostruku startninu.
 • Potvrda prijave 06.05.2021. od 17:00 – 20:00 sati
 • Oglasna ploča biti će SAMO u elektronskom obliku na stranicama kluba. Svaki je natjecatelj odgovoran obavještavati se putem oglasne ploče.
 • Upute za jedrenje se sastoje od uputa u Dodatku 4 (RRS), Standardne upute za jedrenje te Dopunskih uputa koje će biti objavljene na službenoj oglasnoj ploči.
 • Startnina iznosi: OPTIMIST = 200 kn. Članovi HUKO startninu u iznosu od 100,00 kn, uplatiti na žiro račun : HR4424070001100580758 , s opisom plaćanja: startnina za regatu“ Kup Makarske 2021“
 • Start prvog jedrenja predviđen je u petak, 07.05.2021. u 12:00 sati. Predviđena su 3 jedrenja na dan, posljednjem dana predviđenog za natjecanje nijedan signal upozorenja neće se dati nakon 16:00h. U koliko do 16:00h ne budu kompletirana jedrenja za valjanost serije, signal upozorenja se može dati sve dok se ne kompletira serija ali ne kasnije od 18:00h.
 • Predviđeno je 9 jedrenja. Tri jedrenja je potrebno dokončati za valjanost serije. Kada se dokonča manje od 4 jedrenja, bodovi serije jedrilice bit će zbroj njenih bodova u svim jedrenjima.
 • Regatno polje biti će smješteno u Makarskom akvatoriju.
 • Nagradit će se: prva tri natjecatelja u ukupnom poretku, prve tri natjecateljice u ukupnom poretku, prva tri  natjecatelja i natjecateljice u konkurenciji do 12 godina. Organizator zadržava pravo proširiti fond nagrada
* Natjecatelji sudjeluju u regati u potpunosti na vlastiti rizik. Vidjeti RRS 4 , odluka o natjecanju. Organizator neće prihvatiti nikakvu odgovornost za pretrpjele materijalne štete ili osobne ozljede ili smrt u vezi ili prije, za vrijeme ili nakon regate. Svi sudionici trebaju poštovati COVID mjere te je strogo zabranjen ulazak u zatvorene prostorije kluba.

 

NOTICE OF RACE “Kup Makarske” 2021

 

 • The regatta is governed by The Racing Rules of Sailing 2021 – 2024 (RRS), the OPTIMIST class rules. If there is a conflict between Rules, Sailing instructions will prevail.
 • All competitors must display stickers of Event sponsors. All competitors shall be in accordance with WS Eligibility Code and member of their respective National Association are eligible to compete.
 • Entries, on attached form on link http://jkbura.hr/izborna-regata-kup-makarske21/ , not later than May 5th, 2021. COVID PLF forms must be personally given to Organizers not later than May 07th, 2021. at 09:00 hours. Filled entry form for all support persons is mandatory. Organizer may accept late entries with double entry fee.
 • Official notice board will be in electronically format ONLY on www.jkbura.hr, omission to follow notices on notice board is sole competitor’s responsibility
 • The sailing instructions will consist of the instructions in RRS Appendix S, Standard Sailing Instructions, and supplementary sailing instructions that will be on the official notice board
 • Entry fee is 200 kn (cca 25 EUR) for OPTIMIST class and to be paid at the Race office.
 • Start of the first race is scheduled on Friday, May 07th, 2021 at 12:00 hours. On the last scheduled day of racing no warning signal will be made after 16:00 hours.
 • 9 races will be held if possible. When fewer than 4 races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores.
 • Prizes will be assigned to: first three competitors overall, first three girl competitors, first three boys and girls under 12 year old
* Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See RRS 4, Decision to Race. The organizing authority will not accept any liability for material damage or personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, during, or after the regatta