Redovna sjednica Skupštine J.K. “Bura”

POZIV NA REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE J.K. “BURA”

 

Na temelju članka 21. Statuta jedriličarskog kluba “Bura”

SAZIVAM

REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE J.K. “BURA” 

Koja će se održati dana 24.02.2018 godine u restoranu Bura. Sjednica će početi s radom u 17.00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red

DNEVNI  RED

  1. izbor radnog predsjedništva
  2. izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  3. izbor veriikacijske komisije
  4. verifikacija zapisnika sa zadnje skupštine
  5. izvješće o radu kluba u 2017 godini
  6. financijsko izvješće za 2017 godinu
  7. izvješće Nadzornog Odbora za 2017 godinu
  8. program rada za 2018 godinu
  9. financijski plan za 2018 godinu
  10. razno 

Makarska, 12.02.2018

Tonći Kurilj

Predsjednik JK.Bura