Redovna i izvanredna izborna skupština J.K. “Bura”

POZIV NA REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE J.K. BURA

POZIV NA IZVANREDNU IZBORNU SJEDNICU SKUPŠTINE J.K. BURA

 

Poštovani,
Temeljem odredbi Statuta ( članak 21 i 22 ) i Poslovnika Skupštine izvolite primiti poziv na Redovnu i izvanrednu Izbornu sjednicu Skupštine JK. Bura.
Redovna sjednica Skupštine JK.Bura , održati će se

U ponedjeljak 13.02. 2017.

U prostorijama JK.Bura Obala Kralja Tomislava 23 Makarska

S početkom u 17.00 sati

Izborna sjednica Skupštine slijedi nakon završetka Redovne sjednice.

Registracija i verifikacija mandata članova Skupštine započet će u 16.45 sati.

S poštovanjem

Tonći Kurilj

Predsjednik JK.Bura

 

Prijava i verifikacija učesnika,utvrđivanje kvoruma

DNEVNI RED

Redovna Skupština

  1. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika na prijedlog predsjednika kluba.
  2. Izvještaj Predsjednika JK.Bura
  3. Izvještaj o radu Izvršnog odbora

     3.a  financijski izvještaj za 2016.godinu

  1. Plan rada – financijski plan za 2017.godinu
  2. Izvještaj Nadzornog odbora
  3. Razno ( regate )

–         Sve materijale za obe Skupštine možete pogledati u tajništvu, na oglasnoj ploči kluba i web stranici

 

IZVANREDNA IZBORNA ŠKUPŠTINA JEDRILIČARSKOG KLUBA „BURA“ 

DNEVNI RED

  1. Izbor radnog predsjedništva
  2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  3. Razrješenje Predsjednika,Nadzornog odbora i Stegovne komisije
  4. Izbor i imenovanje tijela kluba

3) a – izbor Predsjednika (bira skupština čl. 35 statuta )

     b – izbor Nadzornog odbora (bira skupština čl. 34 statuta)

     d – izbor Stegovne komisije ( bira skupština čl.40 statuta )

     b – izbor Izvršnog odbora  bira Predsjednik ( čl.26 statuta )

     e – izbor dopredsjednika i tajnika ( bira Izvršni odbor čl.38,39 statuta )