Upute za jedrenje 28. Regate Hrvatskih Mornara

J.K. ”Bura” Makarska

28. REGATA HRVATSKIH MORNARA 2023

23. -24.09.2023.

UPUTE ZA JEDRENJE

1. PRAVILA

-Regatnim pravilima WORLD SAILING (RP), 2021-2024.

-Međunarodnim pravilima za izbjegavanje sudara,

-Posebnim propisima sigurnosti za regate kategorije 4.

-Oglasu regate,

-Ovim uputama za jedrenje i

-Obavijestima Regatnog odbora.

2. PRIOPĆENJA NATJECATELJIMA

Priopćenja Regatnog odbora i organizatora će biti oglašene najmanje 2 sata prije starta u          

Postirama i na web oglasnoj ploči www.jkbura.hr“ kao i u nedjelju 24.09.2023

3. IZMJENE UPUTA ZA JEDRENJA

      Obavijesti mogu mijenjati Upute za regatu.

4. RASPORED JEDRENJA

Petak 22. rujna 2023. do 12. sati on-line prijave (www.jkbura.hr)

Subota 23. rujna 2023. NAVIGACIJSKA REGATA POSTIRA-MAKARSKA

– prihvat i potvrda registracije natjecatelja od 09:00-10:00 u Postirama

– predviđeno mjesto i vrijeme starta–POSTIRA u 12:00, obračunska udaljenost cca. 20 NM

– ograničeno vrijeme 19.00 sati (cilj Makarska luka)

– pomoćni cilj Povlja, ograničenje do 17:00 sati

Nedjelja 24. rujna 2023. REGATA U ŠTAP(predviđena 2 plova)

-obavijest o ruti, ovisno smjeru vjetra, biti će  na web oglasnoj ploči JK“Bura“( www.jkbura.hr)

-dužina štapova će se odrediti ovisno o jačini vjetra

-start regate u štap je u 09:30 sati

-ograničenje prvog plova je do 11:00 sati

-start drugog plova je 30 min nakon ulaska uz cilj zadnje jedrilice prvog plova ili nakon isteka 

 ograničenja prvog plova

-proglašenje pobjednika u 14:30 sa domjenkom za učesnike

Organizator zadržava pravo izmjene programa, rute i rasporeda jedrenja. Sastanci kormilara,će se održati prije starta jedrenja. Eventualne izmjene i dopune programa i uputa za jedrenje kao i ostale obavijesti biti će dostupne putem web oglasne table na www.jkbura.hr

            OZNAKE NAVIGACIJSKE REGATE(POSTIRA-MAKARSKA) subota 23.09.2023.:

START (POSTIRA) – između crvene  plutače s lijeve strane i koplja sa crvenom zastavom na brodu RO sa desne strane;

POMOĆNI CILJ (POVLJA) – između crvene plutače s lijeve strane i broda RO s desne strane – obavezan prolazak  (ograničenje 17:00 sati)

CILJ – ispred ulaza u luku Makarska između koplja sa plavom zastavom na kopnu (Grota) crvene plutače s desne strane (ograničenje 19:00 sati)

OZNAKE REGATE U ŠTAP nedjelja 24.09.2023.:

Regatni odbor dati će obavijest na web oglasnoj ploči JK“Bura“- Makarska 24.09.2023.

 o odabranom kursu ovisno o smjeru vjetra.

Kurs A Makarska – Tučepi – Makarska; Kurs B  Makarska – Promajna – Makarska

5. STARTNA PROCEDURA

5 min do starta           zastava JK BURA signal upozorenja              1 zvučni signal

4 min do starta           zastava P pripremni signal                             1 zvučni signal

1 min do starta           zastava P pripremni signal se spušta             1 zvučni signal  

Start                            sve zastave se spuštaju                                   1 zvučni signal

U trenutku startnog signala sve jedrilice trebaju biti na pred startnoj strani startne linije.

U slučaju preranog starta jedne ili više jedrilica podignut će se zastava ‘X’ uz dugi zvučni signal

nakon startnog signala i vijorit će se dok se jedrilice koje su prerano startale ne vrate na

pred startnu liniju i ponovo startaju, a maksimalno 5 minuta.

Jedrilice koje prerano startaju, a ne izvrše iskupljenje bit će diskvalificirane.

6. OGRANIČENO VRIJEME

Navigacijska regata – SUBOTA:

Pomoćni cilj (POVLJA) – ograničenje 17:00 sati

Cilj (MAKARSKA) – ograničenje 19:00 sati

Regata u štap – NEDJELJA:

– ograničenje prvog plova je do  09:30 sati, ograničenje 11:00 sati

– start drugog plova je 30 min nakon završetka prvog plova

7. PODJELA U SKUPINE

SKUPINADULJINA PREKO SVEGA(m)
Maxi16.01 –
013.51 – 16.00
112.01 – 13.50
211.11 – 12.00
310.26 – 11.10
49.41 – 10.25
58.46 – 9.40
67.71 – 8.45
77.11 – 7.70
86.51 -7.10
95.50 -6.50

-najmanji broj jedrilica u skupini je tri (3)

-regatni odbor zadržava pravo izmjena postojećih skupina ukoliko u nekoj od njih ne bude   

dovoljan  broj jedrilica. Skupine će biti određene nakon zaključivanja prijava.

-razvrstavanje po skupinama ne može biti temelj za zahtjev za ispravak

-ako bude najmanje tri prijave jedrilica Melges 24, razvrstat će se u zasebnu skupinu

-prijava jedrilice bez registracijskog lista, valjane plovidbene dozvole neće se prihvatiti

-kormilar mora posjedovati valjanu verifikaciju svog nacionalnog saveza

IZMJERA DUŽINE PREKO SVEGA

Dužina preko svega LOA mjeri se između dva vertikalna pravca koji prolaze kroz krajnje točke

trupa krstaša, koja isključuje kormilo, tangun, ogradu, platforme i ostala pomagala koja izlaze iz

trupa jedrilice. Ovakva dužina preko svega se uzima kao mjerilo za određivanje po skupinama.

Vlasnik ili kormilar jedrilice potpisom na prijavi za regatu upisuje dužinu preko svega, u dobroj

vjeri, poštujući pravilo 69 RP.

8. SUSTAV KAZNI

Primjenjivat će se bodovna kazna prema pravilu 44.3

Jedrilica koja koristi motor u vremenu od signala pripreme do završetka jedrenja, a o tome ne

obavijesti RO bit će diskvalificirana bez saslušanja.

Jedrilica koja odustane od jedrenja, a o tome ne obavijesti RO što je prije moguće, biti će kažnjena

sukladno odluci protestnog odbora.

9. PROSVJEDI

Prosvjedi trebaju biti napisani na obrascima koji su dostupni kod RO i predani RO uz naknadu od 100 kn unutar 60 min nakon završetka posljednjeg broda ili po isteku ograničenja. Priopćenje o prosvjedima biti će istaknuto unutar 20 min od isteka vremena za prosvjede.

10. BODOVANJE

Primjenjuje se sustav niskih bodova. Redoslijed za najbržu jedrilicu odrediti će se zbrajanjem bodova obje etape. Regata će se proglasiti valjanom ako se održi (dogotovi) minimalno jedno jedrenje. U slučaju istog broja bodova jedrilica koja je imala bolji plasman u navigacijskom jedrenju ostvaruje bolji plasman u ukupnom poretku i u poretku grupe.

11. KONTROLA

Prije, za vrijeme i poslije jedrenja RO ima pravo provjere sredstava za sigurnost, opreme i dokumenata u skladu sa propisima za sigurnost.

12. ODGOVORNOST

Natjecatelji, vlasnici jedrilica i ostali sudionici u regati sudjeluju na vlastitu odgovornost. Organizatori, pokrovitelji i svi sponzori oslobođeni su bilo kakve i svake odgovornosti za gubitak, štetu, ozljedu ili nezgodu sudionika, jedrilice ili trećih osoba prije, za vrijeme i poslije regate kako na kopnu tako i na moru, a do kojih je moglo doći uslijed sudjelovanja na bilo koji način.

SVAKA JEDRILICA NA VLASTITU ODGOVORNOST ODLUČUJE HOĆE LI ZAPOČETI I NASTAVITI JEDRENJE ILI NE.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Kontakt telefoni:

Josip Krtalić:  099 7648 850

Prvenko Bušelić: 098 280 914

NAVIGACIJSKA REGATA:

POSTIRA-MAKARSKA, Subota 23. rujna 2023.

OZNAKA REGATE U ŠTAP:

KURS A: MAKARSKA-TUČEPI-MAKARSKA ili

KURS B:MAKARSKA-PROMAJNA-MAKARSKA  

Nedjelja 24. rujna 2023.

Obavijest na web oglasnoj ploči www.jkbura.hr